scratchblocks

scratchblocks

scratchblocks.github.io

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng scratchblocks cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Tạo hình ảnh các khối Scratch từ văn bản. Scratchblocks được sử dụng để viết script Scratch: - trong các bài đăng trên Diễn đàn Scratch - trong các bài viết Scratch Wiki - trong hướng dẫn dự án Code Club

Trang web: scratchblocks.github.io

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với scratchblocks theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.