tosh

tosh

tosh.blob.codes

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng tosh cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

tosh là trình soạn thảo Scratch dựa trên văn bản: bạn nhập mã theo định dạng dựa trên văn bản mà nó sẽ biên dịch thành các dự án Scratch, do đó đánh bại toàn bộ quan điểm của Scratch. Scratch là ngôn ngữ lập trình được thiết kế dành cho người mới bắt đầu. Điểm hấp dẫn chính của Scratch là nó dựa trên khối: thay vì nhập mã, bạn kéo các khối xung quanh. Vì các hình dạng khối chỉ được phép khớp với nhau theo một số cách nhất định nên không thể xảy ra lỗi cú pháp. Nhìn chung, giao diện dựa trên khối khiến nó thân thiện với người mới bắt đầu.

Trang web: tosh.blob.codes

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với tosh theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.