Scoop MAE

Scoop MAE

scoop.solar

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Scoop MAE cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Scoop là phần mềm tự động hóa và quản lý công việc đơn giản, mạnh mẽ dành cho các dự án năng lượng mới bao gồm lắp đặt năng lượng mặt trời, vận hành và bảo trì năng lượng mặt trời, quản lý dự án năng lượng mặt trời và bảo trì trang trại gió. Scoop giúp nhóm của bạn đạt được hiệu suất cao nhất bằng các mẫu ứng dụng thực tiễn tốt nhất trong ngành có thể định cấu hình ngay trên thiết bị di động của họ.

Trang web: scoop.solar

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Scoop MAE theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.