Intervals

Intervals

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: myintervals.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Intervals trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Intervals là phần mềm quản lý dự án được xây dựng dành cho nhu cầu đặc biệt của các nhóm nhỏ kết hợp theo dõi thời gian và quản lý tác vụ trong một không gian cộng tác với khả năng báo cáo mạnh mẽ. Bao gồm ngân sách dự án, hàng đợi yêu cầu công việc, tích hợp email, biểu đồ Gantt, quản lý tài liệu, lập hóa đơn, v.v. Lý tưởng cho các doanh nghiệp nhỏ bao gồm nhà tư vấn, nhà phát triển, cơ quan sáng tạo và dịch vụ CNTT. Bao gồm mọi thứ bạn cần để thực hiện dự án từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành.

Trang web: myintervals.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Intervals theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.