QRClip

QRClip

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: qrclip.io

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho QRClip trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Tăng cường giao tiếp kinh doanh của bạn với tính năng truyền tệp được mã hóa hai đầu, an toàn của QRClip. Quyền riêng tư dữ liệu không bị xâm phạm bắt đầu từ đây!

Trang web: qrclip.io

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với QRClip theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.