Puzzle Labs

Puzzle Labs

app.puzzlelabs.ai

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Puzzle Labs cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Puzzle Labs là một công cụ xử lý nội dung AI. Nó nằm ở sự giao thoa giữa con người, quy trình và công nghệ được sử dụng để cải thiện quy trình làm việc nội dung của nhóm. Các nhóm được tăng tốc gấp 10 lần cho quy trình vận hành nội dung của mình bằng cách sử dụng Puzzle.

Trang web: puzzlelabs.ai

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Puzzle Labs theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.