Pusher

Pusher

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: pusher.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Pusher trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Cung cấp trải nghiệm thời gian thực cho thiết bị di động và web. API được lưu trữ hai chiều linh hoạt, có thể mở rộng và dễ sử dụng. Chúng tôi tạo và duy trì cơ sở hạ tầng nhắn tin phức tạp để bạn có thể nhanh chóng xây dựng các tính năng theo thời gian thực mà người dùng của bạn cần.

Trang web: pusher.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Pusher theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.