ProQuest RefWorks

ProQuest RefWorks

refworks.proquest.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng ProQuest RefWorks cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Trình quản lý tham chiếu RefWorks® hoàn hảo cho các tổ chức muốn sinh viên và nhà nghiên cứu tạo ra các bài báo tốt hơn, chính xác hơn. RefWorks đơn giản hóa quá trình nghiên cứu, cộng tác, tổ chức dữ liệu và viết bằng cách cung cấp một công cụ dễ sử dụng để trích dẫn, thư mục và quản lý tài liệu tham khảo. RefWorks cung cấp hỗ trợ 24/24 và trao quyền cho quản trị viên thư viện xác định kiểu danh sách tham khảo của tổ chức và phân tích việc sử dụng trên toàn tổ chức.

Trang web: about.proquest.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với ProQuest RefWorks theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.