Poynt

Poynt

poynt.net

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Poynt cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Poynt của GoDaddy: Giải pháp thanh toán Omnicommerce tất cả trong một của bạn. Poynt là một nền tảng dành cho thương mại được kết nối, bao gồm phần cứng, phần mềm và ứng dụng, trao quyền cho người bán bằng công nghệ để chuyển đổi hoạt động kinh doanh của họ.

Trang web: poynt.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Poynt theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.