odrive

odrive

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: odrive.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho odrive trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Quyền truy cập thống nhất vào tất cả bộ lưu trữ để bạn có thể đồng bộ hóa, chia sẻ, sao lưu và mã hóa các tệp của mình trong Amazon Drive, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Box, S3, WebDAV, FTP, v.v.

Trang web: odrive.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với odrive theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.