Nextcloud News

Nextcloud News

nextcloud.github.io

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Nextcloud News cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Tin tức là một APP dành cho Nextcloud có thể được cài đặt từ APP Store chính thức. Tin tức cung cấp cho người dùng trình đọc nguồn cấp dữ liệu RSS/Atom và có thể được sử dụng để đăng ký nhiều nguồn cấp dữ liệu được cập nhật tự động ở chế độ nền. Ngoài ra, tin tức còn cung cấp REST-API cho phép khách hàng đồng bộ hóa với Tin tức.

Trang web: nextcloud.github.io

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Nextcloud News theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.