네이버 검색

네이버 검색

naver.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng 네이버 검색 cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Tìm kiếm trên Naver Tính đến tháng 9 năm 2017, Naver đã xử lý 74,7% tổng số tìm kiếm trên web ở Hàn Quốc và có 42 triệu người dùng đã đăng ký. Hơn 25 triệu người Hàn Quốc chọn Naver làm trang bắt đầu trên trình duyệt mặc định của họ và ứng dụng di động này có 28 triệu lượt truy cập hàng ngày. Naver cũng thường được gọi là 'Google của Hàn Quốc'.

Trang web: naver.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với 네이버 검색 theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.