mottle

mottle

app.mottle.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng mottle cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Biến khách truy cập thành khách hàng bằng Chatbot thân thiện. Dễ dàng tạo một chatbot AI phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn: hợp lý hóa hoạt động hỗ trợ khách hàng và cải thiện sự hài lòng của khách hàng — tất cả đều không cần mã hóa. Đơn giản chỉ cần viết hướng dẫn của bạn bằng ngôn ngữ đơn giản.

Trang web: mottle.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với mottle theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.