Modern Treasury

Modern Treasury

app.moderntreasury.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Modern Treasury cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Kho bạc hiện đại xây dựng phần mềm hoạt động thanh toán. Sử dụng các công cụ của chúng tôi thông qua ứng dụng web hoặc API để quản lý toàn bộ chu trình chuyển tiền—từ bắt đầu thanh toán, thông qua phê duyệt, đến đối chiếu.

Trang web: moderntreasury.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Modern Treasury theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.