Fireblocks

Fireblocks

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: fireblocks.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Fireblocks trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Loại bỏ sự phức tạp khi làm việc với tài sản kỹ thuật số. Hàng nghìn doanh nghiệp tiền điện tử, web3 và tài sản kỹ thuật số sử dụng phần mềm và API Fireblocks để lưu ký, quản lý hoạt động ngân quỹ, truy cập DeFi, đúc và đốt mã thông báo cũng như quản lý hoạt động tài sản kỹ thuật số của họ.

Trang web: fireblocks.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Fireblocks theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.