micro1.

micro1.

client.micro1.ai

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng micro1. cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Công cụ kiểm tra kỹ thuật tốt nhất, được hỗ trợ bởi AI. Một công cụ sàng lọc trước kỹ thuật ngắn gọn và nhanh chóng cho phép bạn sàng lọc nhiều ứng viên một cách hiệu quả.

Trang web: micro1.ai

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với micro1. theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.