TestGorilla

TestGorilla

app.testgorilla.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng TestGorilla cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

TestGorilla hoạt động. CV thì không. Các bài kiểm tra sàng lọc của chúng tôi xác định những ứng viên tốt nhất và đưa ra quyết định tuyển dụng của bạn nhanh hơn, dễ dàng hơn và không thiên vị.

Trang web: testgorilla.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với TestGorilla theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.