Metaview

Metaview

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: metaview.ai

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Metaview trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Hãy biến mỗi cuộc phỏng vấn thành một cuộc phỏng vấn tuyệt vời. Khi mở rộng quy mô nhóm của bạn, bạn không thể giữ các cuộc phỏng vấn nhất quán và có chất lượng cao. Metaview cung cấp dữ liệu và phân tích độc đáo cũng như phản hồi hữu ích để giúp người phỏng vấn cải thiện. Kết quả là các ứng viên hạnh phúc hơn, ít thiên vị hơn và quy trình tuyển dụng hiệu quả hơn.

Trang web: metaview.ai

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Metaview theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.