MCC

MCC

multicoincharts.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng MCC cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Xem nhiều biểu đồ TradingView tiền điện tử cùng một lúc. Tùy chỉnh biểu đồ hoặc xem toàn màn hình. Thêm tiền thay thế tùy chỉnh. Tất cả đều miễn phí. Biểu đồ một trang từ 1x1 đến 10x10.

Trang web: multicoincharts.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với MCC theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.