CoinTrader Chart Viewer

CoinTrader Chart Viewer

charts.cointrader.pro

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng CoinTrader Chart Viewer cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Charts.cointrader.pro cho phép bạn tạo biểu đồ TradingView về tất cả các loại tiền điện tử có thể có miễn phí.

Trang web: charts.cointrader.pro

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với CoinTrader Chart Viewer theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.