Lokalise

Lokalise

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: lokalise.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Lokalise trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Nền tảng bản địa hóa được xây dựng để phát triển. Tiếp cận đối tượng hoàn toàn mới gồm người dùng ứng dụng, người mua sắm trực tuyến, trình duyệt web và người chơi trò chơi bằng cách cung cấp trải nghiệm địa phương, bằng ngôn ngữ của họ, bất kể họ ở đâu trên thế giới.

Trang web: lokalise.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Lokalise theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.