Crowdin

Crowdin

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: crowdin.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Crowdin trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Nền tảng quản lý bản địa hóa của Crowdin là giải pháp công nghệ dành cho nhóm của bạn. Dịch và cập nhật nội dung cho sản phẩm đa ngôn ngữ của bạn bằng phần mềm đám mây của chúng tôi.

Trang web: crowdin.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Crowdin theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.