Iterable

Iterable

app.iterable.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Iterable cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Kết nối với khách hàng của bạn như thể bạn thực sự biết họ. Iterable là một nền tảng tiếp thị đa kênh hỗ trợ trải nghiệm khách hàng thống nhất và cho phép bạn tạo, tối ưu hóa và đo lường mọi tương tác trong toàn bộ hành trình của khách hàng.

Trang web: iterable.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Iterable theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.