involve.me

involve.me

app.involve.me

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng involve.me cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Tăng sự tương tác của khách hàng. Thông qua các kênh tương tác. Trình tạo nội dung không cần mã cho các câu đố, khảo sát, máy tính, biểu mẫu và trang thanh toán. Tạo các tương tác được cá nhân hóa ở mỗi bước trong hành trình của khách hàng.

Trang web: involve.me

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với involve.me theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.