Microsoft Form

Microsoft Form

office.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Microsoft Form cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Dễ dàng tạo khảo sát và thăm dò ý kiến ​​để thu thập phản hồi của khách hàng, đo lường mức độ hài lòng của nhân viên và tổ chức các sự kiện nhóm. Nhanh chóng tạo các câu hỏi để đo lường kiến ​​thức của học sinh, đánh giá sự tiến bộ của lớp và tập trung vào những môn học cần cải thiện. Microsoft Forms tự động cung cấp biểu đồ để trực quan hóa dữ liệu của bạn khi bạn thu thập phản hồi trong thời gian thực.

Trang web: office.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Microsoft Form theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.