IdeaScale

IdeaScale

app.ideascale.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng IdeaScale cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

IdeaScale là nền tảng phần mềm quản lý đổi mới hàng đầu. Chúng tôi giúp chính phủ, doanh nghiệp và các trường đại học cùng nhau tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn. Hãy khám phá ngay hôm nay.

Trang web: ideascale.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với IdeaScale theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.