Google My Business

Google My Business

business.google.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Google My Business cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Nếu bạn được chuyển hướng đến trang này thì nghĩa là Google Doanh nghiệp của tôi không hỗ trợ trình duyệt của bạn. Nếu bạn không sử dụng phiên bản mới nhất của trình duyệt, Google Doanh nghiệp của tôi có thể không hiển thị hoặc hoạt động bình thường

Trang web: business.google.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Google My Business theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.