Google Chat

Google Chat

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: workspace.google.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Google Chat trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Google Chat là phần mềm giao tiếp do Google phát triển dành cho các nhóm cung cấp tin nhắn trực tiếp và phòng trò chuyện nhóm, tương tự như các đối thủ Slack và Microsoft Teams, cùng với chức năng nhắn tin nhóm cho phép chia sẻ nội dung G Drive (Google Docs, Google Sheets, Google Slides ). Đây là một trong hai ứng dụng thay thế cho Google Hangouts, ứng dụng còn lại là Google Meet. Google dự định bắt đầu ngừng sử dụng Google Hangouts vào tháng 10 năm 2019. Phiên bản hiện tại chỉ dành cho khách hàng G Suite, với các tính năng giống nhau trong tất cả các gói ngoại trừ việc thiếu tính năng lưu giữ dữ liệu Vault trong gói Cơ bản.

Trang web: workspace.google.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Google Chat theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2024 WebCatalog, Inc.

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.