Eufy Security

Eufy Security

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: eufy.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Eufy Security trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Ứng dụng eufy Security cung cấp cho bạn khả năng kiểm soát việc bảo vệ ngôi nhà của mình bằng hệ sinh thái eufy Security, bao gồm các sản phẩm như HomeBase, eufyCam, Chuông cửa video, Cảm biến đầu vào, v.v. Chỉ cần truy cập từ điện thoại của bạn để xem xét an ninh ngôi nhà của bạn mọi lúc, mọi nơi.

Trang web: eufy.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Eufy Security theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.