Foxtel Go

Foxtel Go

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: foxtel.com.au

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Foxtel Go trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Xem mọi lúc, mọi nơi với ứng dụng Foxtel Go. Nó được bao gồm trong thuê bao Foxtel của bạn. Với Foxtel Go, bạn có thể phát trực tuyến nhiều loại chương trình truyền hình, thể thao trực tiếp hoặc phim từ gói của mình mọi lúc, mọi nơi, trên thiết bị của bạn.

Trang web: foxtel.com.au

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Foxtel Go theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.