fynk

fynk

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: fynk.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho fynk trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

fynk cho phép bạn tự động hóa toàn bộ vòng đời hợp đồng. Nó cho phép bạn tạo, chỉnh sửa, xem xét, phê duyệt, ký điện tử, phân tích và quản lý hợp đồng từ đầu đến cuối một cách linh hoạt, dễ sử dụng. fynk cung cấp cho bạn khả năng hiển thị, kiểm soát và quản trị đầy đủ đối với tất cả các tài liệu pháp lý của công ty bạn. Từ mọi nơi, mọi lúc, trong trình duyệt của bạn.

Danh mục:

Trang web: fynk.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với fynk theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.