Gatekeeper

Gatekeeper

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: gatekeeperhq.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Gatekeeper trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Gatekeeper là nền tảng quản lý vòng đời hợp đồng và nhà cung cấp (VCLM) hàng đầu dành cho các công ty thuộc mọi quy mô. Khôi phục khả năng hiển thị, kiểm soát, bảo vệ sự tuân thủ và quản lý rủi ro của bên thứ ba trong một giải pháp duy nhất.

Trang web: gatekeeperhq.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Gatekeeper theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.