Eden Workplace

Eden Workplace

customers.eden.io

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Eden Workplace cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Eden là nền tảng quản lý nơi làm việc tất cả trong một giúp các công ty điều hành văn phòng của mình dễ dàng hơn. Eden's kết hợp phần mềm nơi làm việc tốt nhất và thị trường được quản lý tuyển chọn.

Trang web: customers.eden.io

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Eden Workplace theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.