Frontify

Frontify

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: frontify.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Frontify trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Phần mềm tốt nhất giúp đơn giản hóa việc quản lý thương hiệu thông qua nền tảng kết nối mọi thứ (và tất cả mọi người) quan trọng đối với sự phát triển thương hiệu của bạn.

Trang web: frontify.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Frontify theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.