DocBase

DocBase

docbase.io

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng DocBase cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

DocBase là một công cụ chia sẻ thông tin cho phép bạn dễ dàng viết các tài liệu giống như Wiki. Tạo văn hóa chia sẻ thông tin với nhóm của bạn và hỗ trợ sự phát triển của tổ chức của bạn. Chúng tôi cung cấp các biện pháp bảo mật cấp cao nhất ở Nhật Bản và vô số chức năng được thiết kế để làm việc từ xa.

Trang web: docbase.io

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với DocBase theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.