zaico

zaico

web.zaico.co.jp

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng zaico cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Phần mềm quản lý hàng tồn kho trên nền tảng đám mây có thể được sử dụng miễn phí. Có một ứng dụng dành cho điện thoại thông minh (iPhone, iPad, Android) và một ứng dụng web có thể được sử dụng trên cả Mac và Windows. Với chức năng đồng bộ hóa và chia sẻ dữ liệu, nhiều người và nhiều địa điểm có thể dễ dàng kiểm tra thông tin hàng tồn kho mới nhất trong tay. Ngoài ra để quản lý tài sản và quản lý thiết bị. Liên kết hệ thống thông qua API cũng có thể thực hiện được.

Trang web: zaico.co.jp

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với zaico theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.