Disroot Pads

Disroot Pads

pad.disroot.org

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Disroot Pads cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Tạo và chỉnh sửa tài liệu một cách cộng tác trong thời gian thực trực tiếp trên trình duyệt web. Các miếng đệm của Disroot được cung cấp bởi Etherpad. Pad là một văn bản trực tuyến mà bạn có thể cộng tác chỉnh sửa, trong thời gian thực, trực tiếp trong trình duyệt web. Những thay đổi của mọi người sẽ được phản ánh ngay lập tức trên tất cả các màn hình. Viết bài, thông cáo báo chí, danh sách việc cần làm, v.v. cùng với bạn bè, bạn học hoặc đồng nghiệp của bạn.

Trang web: pad.disroot.org

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Disroot Pads theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.