StuDocu

StuDocu

studocu.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng StuDocu cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Ứng dụng Studocu cung cấp tài liệu học tập được tạo bởi hơn 6 triệu sinh viên từ khắp nơi trên thế giới. Sắp xếp các tài liệu đã lưu vào Danh sách học tập cá nhân của bạn. Cần giúp đỡ hoặc có một câu hỏi nghiên cứu? Hãy nhờ các bạn học và chuyên gia khóa học giúp đỡ trong Nhóm khóa học.

Trang web: studocu.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với StuDocu theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.