EtherCalc

EtherCalc

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: ethercalc.net

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho EtherCalc trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

EtherCalc là một bảng tính web. Dữ liệu của bạn được lưu trên web và mọi người có thể chỉnh sửa cùng một tài liệu cùng một lúc. Những thay đổi của mọi người sẽ được phản ánh ngay lập tức trên tất cả các màn hình. Làm việc cùng nhau về hàng tồn kho, biểu mẫu khảo sát, quản lý danh sách, các buổi động não và hơn thế nữa!

Trang web: ethercalc.net

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với EtherCalc theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.