Daum Mail

Daum Mail

mail.daum.net

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Daum Mail cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Đọc và viết cùng một lúc. Trong khi xem email, hãy trả lời nhanh từ một màn hình. Bạn có thể tạm thời đặt email bạn đang viết xuống bằng cách nhấn nút 'thu nhỏ' và mở lại từ bất kỳ đâu để gửi email.

Trang web: mail.daum.net

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Daum Mail theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.