네이버 예약

네이버 예약

booking.naver.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng 네이버 예약 cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Mọi lúc, mọi nơi, đặt chỗ qua Naver Đặt chỗ Bạn có thể đặt chỗ ngay từ bất kỳ nơi nào có liên kết Đặt chỗ Naver và quản lý mọi thứ trong Đặt chỗ của tôi. Mọi lúc, mọi nơi, đặt chỗ Naver Bạn có thể đặt chỗ ở bất kỳ nơi nào có liên kết Đặt chỗ Naver và quản lý tất cả chúng trong Đặt chỗ của tôi.

Trang web: booking.naver.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với 네이버 예약 theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.