DateMySchool

DateMySchool

datemyschool.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng DateMySchool cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

DateMySchool là một nền tảng hẹn hò trực tuyến nhắm đến sinh viên đại học và cựu sinh viên. Nó yêu cầu một địa chỉ email của trường đại học và tuyên bố rằng nó chỉ cho phép những sinh viên và cựu sinh viên đã được xác minh tham gia. Nó cho phép người dùng lọc theo trường học, phòng ban, cá nhân và các nhóm khác để truy cập hồ sơ của họ - tuân theo cùng chính sách bảo mật dựa trên địa chỉ email của trường đại học.

Trang web: datemyschool.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với DateMySchool theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.