MySudo

MySudo

web.mysudo.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng MySudo cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

MySudo cho phép bạn tạo và quản lý nhiều hồ sơ Sudo, mỗi hồ sơ có số điện thoại, địa chỉ email và trình duyệt riêng tư. Những hồ sơ này có thể được sử dụng cho nhiều hoạt động khác nhau như giao tiếp, tìm kiếm, giao lưu, mua sắm, đăng ký, v.v.

Trang web: mysudo.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với MySudo theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.