COR

COR

cor.works

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng COR cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Cung cấp công việc có lợi nhuận và đúng thời hạn với những hiểu biết thông minh. COR là giải pháp thế hệ tiếp theo dành cho các nhóm sáng tạo và chuyên nghiệp, gợi ý một cách thông minh cách quản lý dự án, nhóm và tài chính của bạn ở cùng một nơi.

Trang web: projectcor.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với COR theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.