VibeCatch

VibeCatch

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: vibecatch.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho VibeCatch trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Đo lường mức độ hài lòng trong công việc của nhóm bạn bằng các cuộc thăm dò ý kiến ​​qua email tự động và sử dụng cuộc thăm dò QWL thế hệ tiếp theo để có được thông tin chi tiết theo thời gian thực về cách thức cũng như những điều cần cải thiện.

Trang web: vibecatch.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với VibeCatch theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.