Labourly

Labourly

labourly.ca

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Labourly cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Labourly™ kết hợp phần mềm trực quan và sự đơn giản để mang đến cho bạn giải pháp nhân sự tất cả trong một nhằm quản lý các ứng viên sẵn sàng làm việc. Kết hợp với thời hạn cấp phép tự động và đề xuất tuyển dụng thông minh, Labourly™ là hiện tượng tuyển dụng nhân sự tiếp theo.

Trang web: labourly.ca

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Labourly theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.