CIS CSAT

CIS CSAT

csat.cisecurity.org

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng CIS CSAT cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Công cụ tự đánh giá các biện pháp kiểm soát CIS, hay CIS CSAT, là một ứng dụng web miễn phí cho phép các nhà lãnh đạo bảo mật theo dõi và ưu tiên việc triển khai các biện pháp kiểm soát CIS của họ.

Trang web: cisecurity.org

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với CIS CSAT theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.