Breeze

Breeze

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: breeze.pm

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Breeze trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Cách đơn giản nhất để luôn đi đúng hướng với các dự án của bạn. Một công cụ quản lý dự án mà cả nhóm của bạn sẽ thực sự yêu thích khi sử dụng. Cách dễ dàng để tổ chức, lập kế hoạch và theo dõi tiến độ dự án của bạn.

Trang web: breeze.pm

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Breeze theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.