Workstack

Workstack

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: workstack.io

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Workstack trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Workstack là một công cụ năng suất trực tuyến giúp bạn lên lịch các nhiệm vụ từ nhiều dự án khác nhau giữa các nhóm người khác nhau. Sử dụng lịch để lên lịch công việc, đặt cuộc họp hoặc thời gian ngừng hoạt động. Theo dõi các cuộc thảo luận về từng nhiệm vụ riêng lẻ và theo dõi thời gian thực hiện từng nhiệm vụ. Theo dõi tiến độ của các dự án và so sánh hiệu suất thực tế với kế hoạch ban đầu của bạn trên Biểu đồ Gantt. Tạo Báo cáo Dự án để bạn có thể xem số giờ đã dành cho các dự án cũng như theo dõi số giờ làm việc của từng thành viên trong nhóm.

Trang web: workstack.io

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Workstack theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.