ARD Mediathek

ARD Mediathek

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: ardmediathek.de

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho ARD Mediathek trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Từ hiện trường vụ án đến Tagesschau, các luồng và video trực tiếp từ các chương trình Das Erste và Thứ ba: Thư viện phương tiện ARD cung cấp mọi thứ trên một nền tảng duy nhất. Là một ứng dụng, trên web, trên TV thông minh.

Trang web: ardmediathek.de

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với ARD Mediathek theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.